Ön lisans/ Lisans Öğrenci İşlemleri

 Sıkça Sorulan Sorular

Akademik Takvim nedir ve nereden ulaşabilirim?

Akademik takvim, bir akademik yıl boyunca üniversite içerisinde gerçekleştirilecek olan önemli gün, hafta ve etkinliklerin takibini sağlamak için düzenlenen bir zaman çizelgesidir.

Akademik Takvim 2020-2021

Portal şifremi nereden alabilirim?

Yeni kayıt öğrencilerin şifreleri otomatik olarak oluşturulmaktadır. Öğrenci portalı ile ilgili tüm bilgiler, bölümlerde hizmet veren bilgi işlem sistem operatörlerinden edinilir. (şifre, kullanıcı adı vb.)

En fazla kaç dönem kayıt dondurabilirim?

Öğrenim süreciniz boyunca en fazla 4 dönem kayıt dondurma hakkına sahipsiniz.

Dikey geçiş nasıl yapabilirim?

 

Dikey Geçiş, ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir sınav olan DGS ile 2 yıllık önlisans programından 4 yıllık lisans programına geçiştir. Meslek Yüksek Okulu mezunları ya da son sınıf öğrencileri, her yıl ÖSYM'nin belirlediği tarihte, DGS için başvuru yapabilir.

DGS ile yerleşen öğrencilerimizin daha önceden aldığı derslerden muaf olmaları için Ders Muafiyet Formu 'nu doldurarak Ön Lisans programından almış oldukları dersleri gösteren resmi transkript (not durum belgesi) ve ders içerikleri ile beraber Öğrenci İşleri'ne başvurması gerekir.

Üniversitede bir bölümden başka bir bölüme geçiş (iç yatay geçiş) nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

 

Üniversite içi yatay transfer için başvurular; önceden ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü yolu ile yapılır ve ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Dört yıllık bir lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, başka bir dört yıllık lisans programlarına veya iki yıllık ön lisans programlarına geçiş başvurusunda bulunabilir. İki yıllık bir ön lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, iki yıllık ön lisans eğitimi veren diğer programlara geçiş başvurusunda bulunabilir.

Başka bir üniversiteden DAÜ’ye geçiş (dış yatay geçiş) nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?

 

TC Uyruklu öğrencilerin Yatay Geçiş başvuruları YÖK mevzuatı kuralları çerçevesinde kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Yükseköğrenim Kurumu adresini ziyaret ediniz. 

Yatay Geçiş ile ilgili aranan diğer şartlar ise aşağıdaki gibidir:

Bir Üniversite'den çıkarılmamış olmak,

Genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.00, 100 üzerinden ise 60 olması,

Alttan dersin olmaması,

Transfer müracaatlarının 2., 3., 4., 5. veya 6. Akademik döneme yapılmış olması.

Durumları yukarıdaki şartlara uygun olan adayların müracaatları ilgili Bölüm Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Fakülte Kurulunca Bölümlerin önceden belirlediği kontenjanlar çerçevesinde kesin karara bağlanır.

Başka bir üniversiteden DAÜ’ye geçiş yapmak için başvuruda istenilen belgeler nelerdir?

 

Gerekli belgeler:

Başvuru Formu (Öğrenci İşlerinden veya sitemizden temin edilebilir.)

Lise Diploma fotokopisi

ÖSYM Yerleştirme Belgesi fotokopisi

Not Dökümü Belgesi (Transcript)

Ders içerikleri

Bir adet resim

Başvuru ücretinin bankaya yatırıldığına dair banka dekontu.

Transferler

Çift ana dal nedir? Kimler başvurabilir? (Double Major)

 

Bir lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümün/programın tüm derslerini alarak, aynı zaman dilimi içinde her iki programı da başarıyla tamamlayıp, ikinci bir dalda lisans diplomasına sahip olmalarıdır.

Çift ana dal programları nelerdir?
Çift ana dal programlarına başvuru, kayıt ve kabul koşulları nelerdir?
Yan dal (Minor) nedir?

Bir lisans öğretim progamına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümden/programdan bazı dersleri  eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp, yan bir dalda sertifika almalarıdır.

Yan dal programlarına başvuru, kayıt ve kabul koşulları nelerdir?

DAÜ Web Siteleri

Ön-lisans--Lisans-Öğrenci-İşlemleri