Staj İşlemleri

Önlisans ve  Lisans programlarına devam eden öğrenciler,  müfredatlarında bulunan  ZORUNLU STAJ derslerini tamamlamak için  , staja başlamadan önce sigorta kapsamında yapılması gereken birtakım işlemlerin takibi  aşağıda belirtildiği  şekilde yapılır.

  1. Zorunlu staj formu http:// registrar.emu.edu.tr/forumlar  linkinden çıktısı  alınır.
  2. 3 fotoğraf
  3. 1 Adet  Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  4. http://sgk.gov.tr adresinden müstahaklık belgesi (sadece TC uyruklu öğrenciler alır)
  5. Yapılacak olan toplam staj günü için her iş gününe 5 TL olarak toplam sigorta ücreti yatırıldığını gösteren banka  dekontu.
  6. KKTC uyruklu olup da stajını Türkiye Cumhiriyetinde yapacak olan öğrenciler müstahaklık belgesi almazlar. Ancak staj yapılacak olan il valiliğinden sanal  TC.kimlik numarası almalıdırlar. Alınan bu numarayı öğrenci işleri müdürlüğünde bulunan görevliye e-mail yolu ile ulaştırılmalıdır.
  7. Staj yapılacak olan yerden alınan Kabul yazısı (veya işyerinden forumda belirtilen kısma işyeri mühürü ve imzası)
 • Yukarıda belirtilen evraklar toplam 3 adet kopya şeklinde hazırlanır.
 • 3 kopyanın 2 adet kopyası öğrenci işleri müdürlüğündeki ilgili görevliye verilir. Diğer 1 adet kopya da bölüme verilir.

Tüm evraklar staja  başlama  tarihinden en geç 2 hafta öncesinde tamamlanıp Öğrenci İşleri müdürlüğüne teslim edilmelidir.


DAÜ Web Siteleri

Internship