Mezuniyet İşlemleri

Mezuniyet Koşulları:

 • Programın öngördüğü müfredatı tamamlamış Üniversite ve Bölümünün gerektirdigi koşulları yerine getirmiş ve kümülatif (CGPA) ortalamaları 2.00 ve üzeri olan öğrenciler Lisans ve Önlisans programlarından mezun olmaya hak kazanırlar. Yüksek Lisans programlarından mezun olabilmesi için öğrencinin kümülatif not ortalamasının (CGPA) 3.00 ve üzeri olması gerekmektedir.
 • Mezuniyet aşamasına gelmiş 3.50 – 4.00 Kümülatif Not Ortalaması'na (CGPA) sahip öğrenci "Yüksek Şeref" derecesi ile mezun olmaya hak kazanır. Yine mezuniyet aşamasına gelmiş 3.00 – 3.49 Kümülatif Not Ortalaması'na (CGPA) sahip öğrenci de "Şeref" derecesi ile mezun olmaya hak kazanır.

Mezuniyet  İşlemlerinin Takibi

İlişki Kesme İşlemleri

 • Mezun olabilmek için tüm koşulları yerine getirmiş  mezun adayı öğrencilere, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından   "Mezuniyet Mektubu"  gönderilir. Mezuniyet Mektupları bölüm sekreterliğinden alınır.
 • Mezuniyet Mektupları 2 adet olup ,
  1. Mektup mezun adayı öğrencinin diplomada yazılacak olan isim kontrolünü ve mezuniyet törenine katılım bilgilerini içermektedir.
  2.Mektup  finallerin başlaması ile birlikte bölümlere gönderilir. İçerisinde Mezuniyet Tören Bilgileri, İlişki Kesme İşlemleri, Mezuniyet sonrası yapılacak işlemler ve Diploma onay işlemlerini içeren bilgi ve formlar bulunmaktadır.
 • Mektup 2 yi  aldıktan sonra aşağıdaki işlemler sırasıyla takip edilir.
  • Öğrenci Portalından sorunlu birimlerin olup olmadığı kontrol edilir. (http://students.emu.edu.tr)
  • Mezuniyet için İlişki Kesme formu Öğrenci İşleri Müdürlüğünden alınır.
  • Mezuniyet İlişki Kesme formunda belirtilen Bölüm, Mali İşler Müdürlüğü ve eğer yurtta kalıyorsa ya da kalmışsa Yurtlar Müdürlüğünden mühür ve imza alınır.
  • Belirtilen Banka ve hesap numaralarına  150 TL Diploma Harcı yatırılır.
   -Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası DAÜ Şubesi 100640 nolu hesap veya
   - Türkiye İş Bankası Gazimağusa Şubesi 6820 182940nolu hesap
  • İşlemler bittikten sonra aşağıda belirtilen belgeler Öğrenci İşleri Müdürlüğünde bulunan ilgili bölüm masasına teslim edilir. 
   - Mezuniyet İlişki Kesme Formu
   -Diploma Harç Dekontu
 • Diploma Onay İşlemleri için https://registrar.emu.edu.tr/tr/ogrenci-hizmetleri-ofisi/hizmetler#diploma-approval  linkine tıklayınız.

 

DAÜ Web Siteleri

Graduation