Çift Anadal ve Yandal İşlemleri

Çift Anadal Programı :

Bir lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümün/programın tüm derslerini alarak, aynı zaman dilimi içinde her iki programı da başarıyla tamamlayıp, ikinci bir dalda lisans diplomasına sahip olmalarıdır. 

http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-7-Yonetmelik-CiftAnaDalProgramlari%20Kayit.htm 

Yandal Programı:

Bir lisans öğretim progamına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümden/programdan bazı dersleri  eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp, yan bir dalda sertifika almalarıdır.

http://mevzuat.emu.edu.tr/5-1-8-Yonetmelik-YandalProgram%C4%B1.htm  DAÜ Web Siteleri

Double-Major